Rekonštrukcia soc. zariadení

O projekte

Cieľom projektu bola kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení na troch poschodiach Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. Rekonštrukcia bola zameraná na úpravu vodovodných a odpadových rozvodov a kompletnú  výmenu zariadenia. WC kabínky boli vytvorené nanovo aj s novým kotviacim systémom. Pôvodné betónové dlažby boli nahradené protišmykovou dlažbou. Pôvodné pisoáre boli nahradené novými s automatickými splachovacími senzormi.