Rekonštrukcia hyg. zariadení

O projekte

Zámerom investície bolo rekonštrukcia kúpeľne pre imobilných pacientov. Pôvodné zariadenie bolo nahradené špeciálnom bezbariérovou vaňou pre imobilných s dvierkami, ktoré uľahčujú vchádzanie a vychádzanie z vane. Pod vaňou bol ponechaný  priestor na železnú konštrukciu, ktorá pomáha s presunom imobilných klientov. Pôvodná priečka pri sprchovom kúte bola odstránená, čím sa zväčšil priestor a celá kúpeľňa sa stala bezbariérová.