Spevnenie múrov

O projekte

Zámerom projektu bola realizácia statického zabezpečenia objektu „NKP – Roľnícko-remeselnícky dom – časť Humno“. Stavba objektu „Humna“ vykazovala statické poruchy spôsobené sadaním podložia s následkom trhlín v obvodovom murive o šírke 20-100 mm. Na statické zabezpečenie bol vypracovaný statický posudok a návrh sanácie havarijného stavu,podľa ktorého sme vykonali spevnenie stien.