Rekonštrukcia kaplnky

O projekte

Zámerom rekonštrukcie bola izolácia základov kaplnky, úprava vonkajších a vnútorných omietok a náter strechy. Keďže sa jedná o historickú pamiatku, boli použité materiály a technologické postupy, ktoré neporušia historickú hodnotu pamiatky.