Náter strechy

O projekte

Zámerom projektu bol náter plechovej strechy. Bola použitá farba RENOKOV.