Náter strechy

O projekte

Zámerom projektu bola obnova náteru strešnej krytiny.