Náter strechy

O projekte

Zámerom prác bola obnova náteru plechovej strechy typu „A“. Po vyčistení krytiny -odstránení hrdze, machov a iných nečistôt – bola nanesený základný náter a následne vrchný náter farbou Renokov.