Oporný múr

O projekte

Pôvodný oporný múr na zosunul vplyvom nedostatočnej odvodňovacej sanácie. Zámerom rekonštrukcie bolo vytvorenie nového odvodňovacieho systému a základu oporného múru,ktorý spevňuje svah. Následne bola vykonaná výstavba nového oporného múru.