Rekonštrukcia hyg. zariadení

O projekte

Zámerom projektu bola rekonštrukcia hygienických zariadení pre zamestnancov DD a DSS Záhonok vo Zvolene. V miestnosti šatní kuchárov bola pôvodná PVC podlaha nahradená laminátovou. V priebehu rekonštrukcie boli vymenené rozvody vody a odpadov. Steny a podlahy boli nanovo obložené. Namiesto dvoch voľne stojacich WC boli použité závesné podomietkové systémy. Dve pôvodné zárubne boli kompletne vymenené za väčšie, čím sa uľahčil prechod.