Rekonštrukcia obvodového múru

O projekte

Zámerom projektu bola rekonštrukcia obvodového múru botanickej záhrady strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. V priebehu rekonštrukcie boli nahradené poškodené a chýbajúce kamene novými. Čiapky múru boli vyčistené a murivo bolo vyspravené. Pôvodné kovové oplotenie bola natreté.