Rekonštrukcia roľníckeho domu

Cieľom projektu je celková rekonštrukcia roľníckeho domu. Vybudovanie nový elektrických vodovodných a kanalizačných rozvodov. Úpravy všetkých povrchov. Izolácia obvodových múrov.
miesto realizácie Devičany