Rekonštrukcia rod.domu

O projekte

Zámerom projektu je celková rekonštrukcia rodinného domu. Od izolácie základov až po prístavbu na prekrytie vstupu.Súčasťou rekonštrukcie bola výmena všetkých vodovodných, kanalizačných a elektrických rozvodov. Zmena vykurovania na podlahové, výmena okien a zateplenie domu.