Rekonštrukcia soc. zariadení

O projekte

Zámerom projektu je celková rekonštrukcia sociálnych zariadení na troch nadzemných podlažiach v pavilóne D1 SOŠ IT Tajovského 30, Banská Bystrica. Pri rekonštrukcii sa vybúrali niektoré priečky, aby vznikol väčší priestor a na každom poschodí sa tak pridala jedna toaleta. Pôvodné toalety boli nahradené modernou závesnou konštrukciou. V priebehu prác sa vybudovali nové vodovodné, kanalizačné a elektrické rozvody.Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena pôvodných hliníkových okien za nové plastové, čím sa dosiahli nižšie tepelné straty.