Rekonštrukcia soc. zariadení

O projekte

Zámerom projektu bola rekonštrukcia hygienických zariadení na internáte Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. Jednalo sa o tri spoločné sprchy a tri spoločné toalety na dvoch nadzemných podlažiach a jednu samostatnú kúpeľňu. V priebehu rekonštrukcie boli vymenené  vodovodné a kanalizačné rozvody. Rovnako ako aj všetky obklady, dlažby a keramika.