Zníženie energetickej náročnosti

O projekte

Zámerom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti sanáciou obvodového plášťa a výmenou vonkajších výplní otvorov  na objektoch telocvičňa a dielne odborného výcviku. Pôvodné sklobetónové výplne boli nahradené plastovými oknami, ktoré zvýšia svetlosť vo vnútri objektu a umožnia vetranie.