Montáž podhľadového systému

O projekte

Zámerom rekonštrukcie bola pokládka PUR panelov, ktoré slúžia na odizolovanie strechy telocvične a úprava bočných stien. PUR panely boli montované na pôvodnú konštrukciu.