Uzavretie zimnej záhrady v Banskej Bystrici

Zámerom projektu je uzavretie zimnej záhrady. Zimná záhrada bude zaizolovaná. Boli vybudované nové elektrické rozvody a podlahové kúrenie. Záhrada sa uzavrela na výstup na strechu slúžia sklápacie schody s termoizolačnou vložkou. Zabudujú sa nové okná a sklopno-posuvné balkónové dvere.