Zateplenie fasády

O projekte

Zámerom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti zateplením a úpravou fasády. Pôvodné sklobetónové tvárnice na schodisku boli vybúrané a boli nahradené novými plastovými oknami.Takisto boli vymenené aj pôvodné vstupné drevené dvere za plastové s bezpečnostnou odolnosťou. Na vstupe do suterénnych priestorov boli vymenené pôvodné hliníkové za plastové. Po otlčení zvetraných plôch fasády a vyplnení chýbajúcich plôch nasledovalo zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom.