Pokládka zámkovej dlažby

O projekte

Zámerom prác bolo nahradenie pôvodného podstenia novým s použitím zámkovej dlažby. Pri odstraňovaní pôvodného podstenia bol pre urýchlenie prác použitý minibager, ktorý v ďalšom kroku slúžil na vyhĺbenie jamy pre následný štrkový podklad pod zámkovú dlažbu. Po pokládke zámkovej dlažby boli vykonané terénne úpravy.